ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน

อนุบาลดงมหาวัน

อนุบาลดงมหาวัน ดมว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Anuban Dongmahawan school

192 หมู่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบล : ดงมหาวัน อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053172126

เบอร์โทรศัพท์ : 053172126

เบอร์แฟ็ก : 053172126

เว็บไซต์ : https://dongmahawan.ac.th/

เกี่ยวกับอนุบาลดงมหาวัน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 5 10
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 8 7 15

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 10 32 1
ป.2 16 25 41 2
ป.3 15 12 27 1
ป.4 21 19 40 2
ป.5 14 18 32 1
ป.6 15 12 27 1
อ.2 4 11 15 1
อ.3 7 8 15 1
รวม 114 115 229 10