นายนิวัฒน์ อ้ายจาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 04/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080032XXXX
 • Facebook : https://web.facebook.com/?_rdc=1&_rdr
 • Email : love_mootui@live.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2102059
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C หลักสูตรผู้นำ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่