Latest News57010118

ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2564 นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการต้นกล้าไร้ถัง โครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ณ โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) อำเภอผักไห่ จังหวัดอยุธยา และนาเฮียไซ้ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางมรัชนก บุญภารดี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันจะได้นำมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันต่อไป-->>นิวัฒน์-ภาพ/ชิติพัทธ์-ข่าว

Comments

0 Comments