Latest News57010118

กิจกรรม"ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา" หลักสูตร Kidfun Cousre (สนามจราจรเด็ก) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ 2566 ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า โดยกรีนวิง ได้จัดกิจกรรม"ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา" หลักสูตร Kidfun Cousre (สนามจราจรเด็ก) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 เพื่อให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างวินัยในการจราจรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Comments

0 Comments