Latest News57010118

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 256

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต-->>นิวัฒน์-ภาพ/ชิติพัทธ์-ข่าว

Comments

0 Comments