Latest News57010118

ยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่ คุณครูอารีรัตน์ ผันแก้ว

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่ คุณครูอารีรัตน์ ผันแก้ว ( ครูผู้ช่วย) วิชาเอกปฐมวัย ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ร่วมอวยพรให้ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขอให้เชื่อมันในการทำงานและวิชาชีพครู ผลของการทุ่มเทและการทำงานย่อมเป็นกุลศลเกื้อหนุนครูให้พบสิ่งที่ดีงามเสมอ จัดขึ้น ณ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา อ.พาน จ.เชียงราย-->>นิวัฒน์-ภาพ/ชิติพัทธ์-ข่าว

Comments

0 Comments