Latest News57010118

กิจกรรมวันภาษาไทย 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน นำโดย นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย โดยมีการบูรณาการผ่านกิจกรรมวิชาการมีการประกวดการเเสดง , การคัดมือ , การเขียนเรียงความ , เเต่งเรื่องจากภาพให้นักเรียนได้แสดงออกและเกิดความสนุกสนาน

Comments

0 Comments