Latest News57010118

วันครูแห่งชาติ "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันและคณะครูร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” โดยในกิจกรรมครั้งนี้อาทิเช่น พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะครูของโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ร่วมรับโล่ห์และ เกียรติบัตรต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม -->>นิวัฒน์-ภาพ/ชิติพัทธ์-ข่าว

Comments

0 Comments