Latest News57010118

กิจกรรมฝึกซ้อมเหตุเเผ่นดินไหวเเละอัคคีภัยในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ 2566 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อกิจกรรมฝึกซ้อมเหตุเเผ่นดินไหวเเละอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงรียนอนุบาลดงมหาวัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการเคลื่อนย้ายในสถานการณ์แผ่นดินไหว, การสาธิตโรยตัวลงจากอาคารหลายชั้นในกรณีเกิดเพลิงไหม้ , ประเภทของถังดับเพลิงชนิดต่างๆ , การระงับอัคคีภัยจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ

Comments

0 Comments