Latest News57010118

ปภ.เชียงราย ดำเนินโครงการโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ดำเนินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย : โรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยอบรมนักเรียน จำนวน 200 คน พร้อมนี้ได้มอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัย ให้แก่โรงเรียนด้วย ได้แก่ ห่วงชูชีพ แผงกั้นจราจร เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กรวยจราจร และกระบองไฟกระพริบ

Comments

0 Comments