Latest News57010118

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ได้นำนักเรียนในระดับปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งสนุกและได้รับความรู้ อาทิ เช่น กิจกรรมเรียนรู้เรื่องสัตว์เลื้อยคลาน ภูเทียนรีสอร์ท เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น เยี่ยมชมวัดห้วยปลากั๋ง ฯลฯ

Comments

0 Comments