Latest News57010118

กิจกรรมทำบุญผ้าป่าสามัคคี "ศืนสู้เหย้าศิษย์เก่าดงมหาวันแบ่งปันน้ำใจให้น้อง"

#ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา# ทำบุญรับต้นปี ส่งท้ายปีเก่า ด้วยกิจกรรมทำบุญผ้าป่าสามัคคี "ศืนสู้เหย้าศิษย์เก่าดงมหาวันแบ่งปันน้ำใจให้น้อง" #ทำบุญเฉลิมฉลองโรงเรียนพระราชทาน# พร้อมด้วยกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี #กีฬาชุมชน "ดงมหาวันเกม ๒๕๖๕"#

Comments

0 Comments