Latest News57010118

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ​เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา​ Partnership​ School​ รุ่นที่​ 3

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ​เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา​ Partnership​ School​ รุ่นที่​ 3
           เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายประหยัด ทัพธานี ผอ.โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เข้าร่วมการสัมมนา การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ​เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา​  Partnership​  School​  รุ่นที่​ 3 ภายใต้การดูแลสนับสนุนโดย​ CPALL​ และ​ Pim สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร  โดยมีโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่ 1​ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน​ จ.เชียงราย และ​ โรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร​) จ.พระนคร ศรีอยุธยา​ ร่วมกับโรงเรียนน้องใหม่อีก​ 7​ โรงเรียน​ ได้แก่​โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย​ จ.ขอนแก่น​ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน - ธรรมสุชาติอุทิศ​   โรงเรียนอนุบาลทับสะแก สพป.ปข.1 ​ จ.ประจวบคีรีขันธ์​  โรงเรียนวัดบางสาม จ.สุพรรณบุรี  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย จ.ลำพูน​   โรงเรียนบ้านวังดินสอ จ.ปราจีนบุรี​   โรงเรียนบ้านช่องหลาด จ.พังงา  กับเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความพึงพอใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง​ และนักเรียนสูงสุด​ โดยนำแนวคิดเชิงธุรกิจมาใช้​ เริ่มต้นด้วยการใช้​ Business​ Model​ Canvas ในการวางโมเดลธุรกิจในมุมมองแบบพึ่งพาตนเอง​ สร้างสรรค์​นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆอันจะเป็นการจุดกระแสให้องค์กรหน่วยงานเอกชน​ องค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ ศาสนสถาน​ สถาบันการศึกษา​ต่างๆเข้ามาร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนในท้องถิ่นของตนเองในอนาคตผ่านรูปแบบ​ "โรงเรียนร่วมพัฒนา​ Partnership​ School" ต่อไป
-->>นิวัฒน์-ภาพ/ชิติพัทธ์-ข่าว

Comments

0 Comments