Latest News57010118

สุขสันต์วันลอยกระทง ๖๕ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีกิจกรรมการทำกระทง กิจกรรมการเเสดงของเเต่ละระดับชั้น เเละกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเนื้อหาของวันลอยกระทง และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ของไทย ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Comments

0 Comments