Latest News

“ซีพี ออลล์” ผนึก มรภ.เชียงราย ต่อยอด “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

สร้างโมเดลพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม4 ภาคีความร่วมมือภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในพื้นที่

Read more
Latest News

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยม Partnership School

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

Read more
Latest News

ปภ.เชียงราย ดำเนินโครงการโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

ปภ.เชียงราย ดำเนินโครงการโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

Read more
Latest News

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more
Latest News

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4

Read more
Latest News

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  ร่วมเดินทางให้กำลังใจ เด็กชายศุกลวัฒน์ ราชคม นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย

Read more
Latest News

กีฬากลุ่มทุ่งก่อดงมหาวัน ประจำปี พ.ศ.2562

กีฬากลุ่มทุ่งก่อดงมหาวัน ประจำปี พ.ศ.2562

Read more
Latest News

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เด็กยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

Read more