เรียนออนไลน์ภาษาไทย ป.1

Tabs

ภาษาไทย ป.1 หน่วยที่ 1 การอ่านพยัญชนะไทย  https://forms.gle/GaThKmLgbgYE4fcU6

ภาษาไทย ป.1 หน่วยที่ 2 การเขียนพยัญชนะไทย https://forms.gle/7Kfwe5UaJhpyzwRK8

โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

192 หมู่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบล : ดงมหาวัน อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053172126

Dongmahawan56@gmail.com

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© อนุบาลดงมหาวัน. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon