ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

192 หมู่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบล : ดงมหาวัน อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053172126

Dongmahawan56@gmail.com

192 หมู่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบล : ดงมหาวัน อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00