กิจกรรมโรงเรียน

Latest News57010118
6. วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เด็กยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

2020-01-10 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010118
7. กีฬากลุ่มทุ่งก่อดงมหาวัน ประจำปี พ.ศ.2562

กีฬากลุ่มทุ่งก่อดงมหาวัน ประจำปี พ.ศ.2562

2019-12-27 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010118
8. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  ร่วมเดินทางให้กำลังใจ เด็กชายศุกลวัฒน์ ราชคม นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย

2019-12-21 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010118
9. กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2019-11-11 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010118
10. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4

2019-09-20 นิวัฒน์ อ้ายจาย

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.